Trang chủ / THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG FUCOIDAN VIỆT NAM / Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ 26-NQ/TW

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ 26-NQ/TW


Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ được tổ chức vào sáng 5.2, tại TP Quy Nhơn, Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

Toàn cảnh Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì

Toàn cảnh Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW là nơi các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển KT-XH của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Nghị quyết số 26-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành với mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển.

Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh và bền vững; có trung tâm công nghiệp, dịch vụ ngang tầm khu vực châu Á. Có hệ thống đô thị ven biển thông minh, thân thiện với môi trường.

Khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tham dự Hội nghị

Khu vực trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tham dự Hội nghị


Để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chính phủ đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm:

  • Công tác quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị;
  • Hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng;
  • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển;
  • Phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển;
  • Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH vùng, nhất là hạ tầng giao thông;
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển;
  • Nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện văn hóa – xã hội vùng;
  • Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong vùng.

Các lãnh đạo Chính phủ tham quan gian hàng sản phẩm Fucoidan Việt Nam

Các lãnh đạo Chính phủ tham quan gian hàng sản phẩm Fucoidan Việt Nam


Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 34 nhiệm vụ cụ thể và 11 dự án đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.