Mục lục bài viết

Chỉ đường Google Map vị trí Công ty cổ phần Fucoidan Việt Nam

Bản đồ Google Map chỉ đường

Hình ảnh văn phòng Công ty cổ phần Fucoidan Việt Nam

Hình ảnh văn phòng Công ty Fucoidan Việt Nam nhìn từ đường Lê Thánh Tôn

Hình ảnh văn phòng Công ty Fucoidan Việt Nam nhìn từ đường Lê Thánh Tôn

Nội thất bên trong văn phòng Công ty

Tủ trưng bày 02 Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (VIFOTEC) vào năm 2009 (giải nhì) và năm 2011 (giải ba)  và 01 giải thưởng cấp Nhà nước 2012 do Chủ tịch Trương Tấn Sang ký

Giải thưởng cấp Nhà nước 2012

Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (VIFOTEC) năm 2009

Giải ba Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam (VIFOTEC) năm 2011

Bằng lao động sáng tạo năm 2009

 

Đánh giá post này