HÌNH ẢNH

Nhà thuốc

nha_thuoc_pmc_1

Máy sấy tầng sôi

7_2

Máy dán nhãn

3_6

Hình ảnh sản xuất thuốc tại nhà máy

9_1

Máy vô thuốc

4_3

Dây chuyền vô chai thuốc

2_7

Máy ép vỉ

8_1

Máy đóng gói tự động 1

5_4

Máy đóng gói tự động 2

6_5
Back to Top