CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI NGÀY VÀNG

Áp dụng chương trình khuyến mãi cho các ngày đặc biệt trong tuần. Thứ 4 hàng tuần áp dụng chương trình ngày vàng

I1

Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Fuco GT
Hộp
Hộp
Gói
Hộp
3
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 5% trên tổng giá trị đơn hàng, combo 3 sản phẩm bất kỳ cũng áp dụng chương trình như trên

I2

Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Fuco GT
Hộp
Hộp
Gói
Hộp
5
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 7% trên tổng giá trị đơn hàng

I3

Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Fuco GT
Hộp
Hộp
Gói
Hộp
10
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 15% trên tổng giá trị đơn hàng

I1

Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Fuco GT
Hộp
Số lượng
3
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 5% trên tổng giá trị đơn hàng, combo 3 sản phẩm bất kỳ cũng áp dụng chương trình như trên

I2

Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Fuco GT
Hộp
Số lượng
5
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 7% trên tổng giá trị đơn hàng

I3

Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Fuco GT
Hộp
Số lượng
10
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 15% trên tổng giá trị đơn hàng

Chương trình cho các ngày lễ lớn

Áp dụng chương trình khuyến mãi cho các ngày lễ giáng sinh 25/12, cuôi năm 31/12, tết âm lịch 23/01/2022

II.1 Chương trình ngày tết Dương lịch

Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Hộp
Hộp
Gói
3
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 10% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 3 hộp GT tổng trị giá 480.000 VNĐ

 Riêng đối với sản phẩm GT, giảm trực tiếp 50 % trên giá bán ra, từ 1 hộp chỉ áp dụng cho chương trình từ ngày 02 tháng 09

Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Hộp
Hộp
Gói
5
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 15% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 5 hộp FucoGT tổng trị giá 800.000 VNĐ
Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Hộp
Hộp
Gói
10
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 20% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 1 hộp AK và 3 hộp GT tổng trị giá 1.530.000 VNĐ
Mặt hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Chương trình KM
Fuco UM
Fuco AK
Bột Fucoidan (30Gr)
Hộp
Hộp
Gói
20
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 30% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 1 hộp AK, 1 hộp UM và 3 hộp GT , tổng trị giá 2.180.000 VNĐ
không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác

II.1 Chương trình ngày tết Dương lịch

Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Số lượng
3
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 10% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 3 hộp GT tổng trị giá 480.000 VNĐ

 Riêng đối với sản phẩm GT, giảm trực tiếp 50 % trên giá bán ra, từ 1 hộp chỉ áp dụng cho chương trình từ ngày 02 tháng 09

Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Số lượng
5
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 15% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 5 hộp FucoGT tổng trị giá 800.000 VNĐ
Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Số lượng
10
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 20% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 1 hộp AK và 3 hộp GT tổng trị giá 1.530.000 VNĐ
Mặt hàng
Đơn vị tính
Fuco AK
Hộp
Fuco UM
Hộp
Bột Fucoidan ( 30Gr)
Gói
Số lượng
20
Freeship toàn bộ đơn hàng, giảm giá trực tiếp 30% trên tổng giá trị đơn hàng, tặng kèm thêm 1 hộp AK, 1 hộp UM và 3 hộp GT, tổng trị giá 2.180.000 VNĐ
không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác