Tên Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FUCOIDAN VIỆT NAM

Website

Fucoidan

Địa chỉ

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại

0818.113.379

Email

fucoidanviet@gmail.com

Liên hệ với chúng tôi

    Tìm chúng tôi trên Google Map

    CÔNG TY CỔ PHẦN FUCOIDAN VIỆT NAM

    02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.