Trang chủ / THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG FUCOIDAN VIỆT NAM / Hội nghị chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025

Hội nghị chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025


Ngày 15/4, tại tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ; định hướng hợp tác phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và lãnh đạo các sở, ngành, các doanh nghiệp đến từ các địa phương này.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại Hội nghị chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại Hội nghị chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội


Đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, với thành tựu đạt được, các địa phương chúng ta cũng cần phải nhìn nhận đúng thực tế là tình hình phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Một số nội dung hợp tác chưa thực sự phát huy hiệu quả cao nhất.

Về kế hoạch trong thời gian tới 2023 – 2025, các địa phương thống nhất cho rằng cần triển khai cụ thể, hiệu quả hơn nữa. Các địa phương cần phát huy lợi thế của các bên, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, các bên cùng có lợi.

Người đứng đầu chính quyền TP.Hồ Chí Minh đề xuất chương trình hợp tác sẽ thành lập hội đồng điều phối chung, theo đó mỗi tỉnh cử ra một cơ quan thường trực, chuyên ngành tham gia. TP.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể cho từng năm; đồng thời lập một trang điện tử cập nhật liên tục các hoạt động liên kết.

“Các địa phương cũng cần tạo điều kiện, cũng như tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp bởi đây là lực lượng triển khai hiệu quả liên kết nhất. Cộng đồng doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, công nghệ trong quản lý và sản xuất để cùng phát triển”, ông Phan Văn Mãi đề xuất thêm.

Quầy trưng bày các sản phẩm của Công ty cổ phẩn Fucoidan Việt Nam tại Hội nghị chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội


Các địa phương đã ký kết các chương trình hợp tác, được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, hành động cụ thể để đến cuối năm 2025 sẽ có những kết quả hợp tác có thể nhìn thấy được, định lượng được, góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương trong vùng và của cả vùng, cũng như giữa TP.Hồ Chí Minh với toàn vùng.

Một số chương trình hợp tác song phương giữa TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, như: TP.Hồ Chí Minh – Bình Thuận: Hỗ trợ đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện ở Bình Thuận; TP.Hồ Chí Minh – Khánh Hòa: Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác về y tế; TP.Hồ Chí Minh – Ninh Thuận: Hợp tác đầu tư, khai thác cảng biển tổng hợp Cà Ná, kinh doanh bất động sản; TP.Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi: Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng địa phương…